โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายธนพจ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

นางศิวปรียา เรืองศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายจรัญ เรืองทอง
ผู้ช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายจรัญ เรืองทอง
หัวหน้างานสำนักงาน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวนันทรัตน์ อ่วมสอาด
งานสำนักงาน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายอุดม ทองผาย
งานสำนักงาน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวกนกพร สุดหาญ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวภัคปภา บัญญัติ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางเด่นตา ทัพพิจิตร
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานกิจกรรมนักเรียน

นายไวกูณฐ์ มาลัย
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

นายทศพล สูงคาสิทธิ์
งานกิจกรรมนักเรียน

นายอุดม ทองผาย
งานกิจกรรมนักเรียน

งานส่งเสริมระเบียบวินัย

นายจรัญ เรืองทอง
หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัย

นายสาธิต คู่พิมาย
งานส่งเสริมระเบียบวินัย

นายศักดิ์ณรงค์ ชัยภา
งานส่งเสริมระเบียบวินัย

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายศักดิ์ณรงค์ ชัยภา
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายศราณุพงษ์ วิจิตเกตุธีรชัย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางสาวอัญพัชญ์ พรอดุลย์เกตน์
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางสาวรุจิลาภา พรสิงห์
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางสาวกรัณย์ชนพร แดงศรีธรรม
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางสาวอัญชลี วิณวันก์
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางชนิชา เฉิดจินดา
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางสาวชลนิชา บุญเพ็ญ
หัวหน้างานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางสาวนันทรัตน์ อ่วมสอาด
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
.

นางสาวกรัณย์ชนพร แดงศรีธรรม
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
.

งานเครือข่ายผู้ปกครอง

นายจรัญ เรืองทอง
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง.

นายพิมพ์พันธุ์ หอมแก่นจัน
งานเครือข่ายผู้ปกครอง.

นายอุดม ทองผาย
งานเครือข่ายผู้ปกครอง

งานรักษาความปลอดภัย

นายไพรินทร์ ละครเขต
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางสาวภัคปภา บัญญัติ
งานรักษาความปลอดภัย.

ว่าที่ ร.ต.ศุภวณัฐ์ นาคนาม
งานรักษาความปลอดภัย

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2565

นางสาวอัญพัชญ์ พรอดุลย์เกตน์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวชลนิชา บุญเพ็ญ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายพิมพ์พันธุ์ หอมแก่นจัน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ว่าที่ ร.ต.หญิงธิดารัตน์ บุญล้อม
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายไวกูณฐ์ มาลัย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวณัฐชา ประเสริฐทองกร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

amrapali ki nangi photo kompoz2.com lucy pinder lesbian xxx stories indian onlyindianpornx.net kerala porn telgu sex vidio 3gpjizz.mobi www desi nude girls com bipi desi tubepatrol.xxx reap sex videos mast sexy pic pakistanporn.info debonair blog. com andhraxvideo onlyindian.org nepal xvideos brazzer x pornozavr.net suck pussy sex puti onlyindianpornx.com xnxxx cnm marati six freeindianporn.info kashmiri sexy girl video english fucking videos porno-trash.net www telugusex catherine tresa hottest hindi6.pro nxgx porn schluck du luder de.rajwap.xyz johnny sin savdeo nesaporn.mobi saxvdos hindi movie downloader justindianporn.info vxvideos hindi sexy muvi desipornx.mobi www.sex video