หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูตามกลุ่มสาระฯ
แผนที่โรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
 รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มนักการภารโรง
เครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554
ช่องทางติดต่อโรงเรียนผ่านทาง
    facebook เพื่อความรวดเร็ว
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
 
 
 
 


ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2009
คำแนะนำ: 0

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หน่วยงาน MOU กับ สปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป (ที่มา : วิกิพีเดีย) ->

 • โรงเรียนสายปัญญารังสิต

  • map

  • ที่ตั้ง

   โรงเรียนสายปัญญารังสิต เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2) ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 2266 คน มีครูและบุคลากร 145 คน มีการจัดชั้นเรียนแบบ 10-10-10/8-8-8

  • map
  • พิกัดตำแหน่ง
   ตั้งอยู่ที่เส้นละติจูดที่ 13 องศา 58 ลิปดา 26 พิลิปดา เหนือ (13.973945 องศา เหนือ) และลองติจูดที่ 100 องศา 36 ลิปดา 40 พิลิบดา ตะวันออก (100.611033 องศา ตะวันออก)
  • ขนาดพื้นที่
   มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร่
  • ประวัติความเป็นมา
   olld

   พ.ศ. 2521 ได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ จากนายห้างเจียง ภักดีจรัส โดยน้อมเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในตามความในหนังสือที่มีถึงกรมสามัญศึกษา เนื่องจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ติดต่อขอที่ดินเพื่อขยายโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้รองรับนักเรียนจากชานเมืองและต่างจังหวัดมากขึ้น โดยขอให้จัดตั้งโรงเรียนสายปัญญา 2ขึ้นในงบประมาณขณะนั้น

   วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสายปัญญารังสิตขึ้น
   old

   พ.ศ. 2524 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในแบบสหศึกษา
   old

   พ.ศ. 2527 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   mep

   พ.ศ. 2547 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   พ.ศ. 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   พ.ศ. 2550 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   พ.ศ. 2551 ได้เพิ่มห้องเรียน MEP และ Gifted เป็น 2 ห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   พ.ศ. 2552 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน Gifted ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • สัญลักษณ์
   tra
  • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ในเริ่มแรกใช้ตราประจำเช่นเดียวกับโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นตราปัจจุบัน ซึ่งนิยมเรียกว่าตราส.ป.ร. หรือเครื่องหมายมงกุฎครอบ (ดังที่ปรากฏในเพลงประจำโรงเรียน)
   pim
  • คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา อ่านว่า นัตถิ ปัญญา สมาอาภา แปลว่า ไม่มีแสงสว่างใดแสมอเท่าแสงแห่งปัญญา
  • คำขวัญ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม
  • สีประจำโรงเรียน นํ้าเงิน-เหลือง
   • สีน้ำเงินคือ ความกล้าหาญ ความฉลาด และความอดทน
   • สีเหลือง คือ คุณธรรม ความประณีต ความมีมารยาท
    pantip
   • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
   • เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ช ส.ป.ร. ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดย ชาญชัย บัวบังศร
   • ต้นไม้ประจำโรงเรียน
    ชื่อ พรรณไม้ ชมภูพันธ์ทิพย์

-> กลับขึ้นด้านบน

 • สิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน
  • area1

   1. อาคาร 1 เป็นอาคาร 4 ชั้น แบบ 415 พิเศษ ถือว่าเป็นอาคารถาวรแห่งแรกของโรงเรียน และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้

   • ห้องเรียน Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
   • ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
   • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   • ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
   • ห้องระบบดูแล(ฝ่ายปกครอง)
   • ห้องเกียรติยศ
   • ห้องฝ่ายประชาสัมพันธ์

   area2

   2. อาคาร 2 เป็นอาคาร 3 ชั้น แบบ 318 ค เป็นที่ตั้งของส่วนบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

   • ห้องธุรการ
   • ห้องผู้อำนวยการ
   • ห้องแผนงาน
   • ห้องฝ่ายทะเบียนวัดผล
   • ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
   • ห้องท่านผู้หญิงพวงร้อย(สนิทวงศ์) อภัยวงศ์
   • ห้องโสตทัศนศึกษา
   • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   • ห้องเรียน MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

   area

   3.อาคาร 3 เป็นอาคาร 4 ชั้น แบบ 318 ล เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และโรงอาหารบริเวณชั้นล่างของอาคาร ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

   • ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
   • ห้องเรียน MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
   • ห้องปฏิบัติการเคมี
   • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
   • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ(ปรับอากาศ)
   • โรงอาหาร

   area

   4.อาคาร 4 เป็นอาคาร 4 ชั้น แบบ 318 ล/30 เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานแนะแนว และห้องสมุดของโรงเรียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

   • ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
   • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   • ห้องศูนย์ภาษาไทย
   • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
   • ห้องศูนย์สังคมศึกษาฯ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
   • ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   • ห้องแนะแนว
   • ห้องพยาบาล
   • ห้องสมุดเฉลิมกาญจนาภิเษก
   • ร้านสหกรณ์โรงเรียน
   • ร้านถ่ายเอกสาร

   area

   5.อาคาร 5 เป็นอาคาร 5 ชั้น แบบ พิเศษ เป็นที่ตั้งของห้องนาฎศิลป์ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

   • ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
   • ห้องพักครูรวม
   • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
   • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


   6.โรงฝึกงาน มีทั้งหมด 3 โรง แบ่งเป็น

   • โรงฝึกงาน (มพช 2)เป็นที่ตั้งของห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม)ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ และห้องงานช่างโลหะ
   • โรงฝึกงาน แบบ 102/27 เป็นที่ตั้งของห้องงานปั้น และห้องงานช่างไม้
   • โรงฝึกงาน แบบ 204/27 เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นที่ตั้งของห้องคหกรรม ห้องพักครูและห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ(ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์)
    metting

   7. หอประชุมโรงเรียน แบบ 100/27 สำหรับงานกิจกรรมสำคัญในโรงเรียน เช่น พิธีไหว้ครู งานแสดงละคร และเป็นสนามอเนกประสงค์ในที่ร่ม ปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศในหอประชุม ซึ่งดำเนินการในปี พ.ศ. 2554


   dome

   8.ลานอเนกประสงค์ (ลานหน้าเสาธง)ตั้งอยู่หน้าอาคาร 1 เป็นที่สำหรับเข้าแถวเคารพธงชาติ หรือทำกิจกรรมสำคัญต่างๆ


   as

   9.สนามฟุตบอล ปัจจุบันมีอัฒจันทร์ถาวรซึ่งดำเนินการในปี พ.ศ. 2554
   -> กลับขึ้นด้านบน


 • ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  ลำดับ ชื่อ วาระที่ดำรงตำแหน่ง
  1. นายอนันต์ ตรีนิตย์ พ.ศ. 2524-2531
  2. นายชุมพล คำดา พ.ศ. 2531-2533
  3. นายสังเวียน จิตระยนต์ พ.ศ. 2533-2535
  4. นางระวีวรรณ ธรรมศิริ พ.ศ. 2535-2536
  5. นายเทิดศักดิ์ รัตนมณี พ.ศ. 2536-2540
  6. นางสาลินี มีเจริญ พ.ศ. 2540-2544
  7. นางสาวสุภาวดี วงษ์สกุล พ.ศ. 2544-2553
  8. นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา พ.ศ. 2553 -2556
  9. นายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี พ.ศ. 2557 - 30 ก.ย. 2559
  10. นายวีระพงค์ ประดิษฐ์ 9 พ.ย. พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

  -> กลับขึ้นด้านบน

 • ห้องเรียน
  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

   • ห้องเรียนปกติ จำนวน 6 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
   • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
   • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น

   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

   • ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
   • ห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
   • ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา (ศิลป์-สังคม) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
   • ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น-จีน (ศิลป์-ญี่ปุ่น-จีน) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
   • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
   • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น

-> กลับขึ้นด้านบน